ex) 음반 및 상품명

온가쿠 > S > 뒪겕由쏀듃--

 
스크립트
(Script)
 장르 :
 데뷔일 : --
[아티스트 소개]
 Script
 앨범 15장 , 싱글 2장 , 맥시싱글 0장 , 비디오 0장 , DVD 0장
    온가쿠 > S > 뒪겕由쏀듃
앨범자켓 음 반 명 발매일 상 태 판매가
THE NEWEST VISTA   
[품절]
2008-03-07
(앨범)
38,500
(¥0)
10strokes   
[품절]
2006-11-03
(앨범)
21,500
(¥0)
(Ricken’s) JAM   
[품절]
2006-08-02
(앨범)
28,500
(¥0)
(Ricken’s) YES    
[품절]
2005-09-21
(앨범)
24,500
(¥3,086)
(MOON CHILD) COMPLETE BEST (2CD+DVD)   
[품절]
2005-04-06
(앨범)
31,500
(¥3,600)
(Ricken’s) WHO (CD+DVD)   
[품절]
2005-01-13
(앨범)
18,500
(¥3,909)
Nature or Man-made   
[품절]
2003-11-21
(앨범)
35,500
(¥0)
Ultimate or Incomplete   
[품절]
2003-05-23
(앨범)
35,500
(¥0)
Fantastic or Drastic   
[품절]
2003-01-24
(앨범)
35,500
(¥0)
Body Language   
[품절]
2001-11-28
(앨범)
33,500
(¥0)
SCRIPT IS HERE   
[품절]
2001-01-24
(앨범)
18,500
(¥0)
gentleman’s lib   
[품절]
2000-01-21
(앨범)
13,500
(¥0)
(MOON CHILD) POP&DECADENCE   
[품절]
1999-01-27
(앨범)
13,500
(¥3,146)
(MOON CHILD) MY LITTLE RED BOOK [한정반]   
1997-11-27
(앨범)
6,800
(¥3,146)
(MOON CHILD) ESCAPE   
[품절]
1997-05-28
(싱글)
4,500
(¥0)

1|2

Copyrightⓒongaku / www.ongaku.co.kr All Rights Reserved.
공정거래위원회 고시 제2000-1호에 따른 사업자등록번호 188-02-00420 개인정보취급방침
법인명(상호):온가쿠 612-8346 京都市伏見區松屋町847 ハイデンス豊幸105
개인정보보호관리책임자 : 강병주 (ongaku@ongaku.co.kr) / 대표자(성명) : 강병주