ex) 음반 및 상품명

온가쿠 > T > TWICE--

 
트와이스
(TWICE)
 장르 :
 데뷔일 : --
[아티스트 소개]
 TWICE
 앨범 4장 / 싱글 0장 / 맥시싱글 14장 / Blu-ray 0장 / DVD 0장
    온가쿠 > T > TWICE
자켓 상 품 명 발매일 상 태 판매가
BETTER [통상초회반] 
2020-11-18
(맥시싱글)
5,200
(¥0)
&TWICE (CD+DVD) [한정반, B形] 
2019-11-20
(앨범)
14,500
(¥4,199)
&TWICE [한정반, ONCE JAPAN]    
2019-11-20
(앨범)
21,500
(¥0)
Breakthrough 
2019-07-24
(맥시싱글)
3,800
(¥1,324)
Breakthrough [통상초회반] 
2019-07-24
(맥시싱글)
5,200
(¥0)
Breakthrough (CD+DVD) [한정반, A形] 
2019-07-24
(맥시싱글)
7,300
(¥2,138)
Breakthrough (CD+DVD) [한정반, B形] 
2019-07-24
(맥시싱글)
4,200
(¥1,987)
HAPPY HAPPY [통상초회반] 
2019-07-17
(맥시싱글)
5,500
(¥0)
HAPPY HAPPY 
2019-07-17
(맥시싱글)
3,800
(¥1,324)
#TWICE2 
[품절]
2019-03-06
(앨범)
11,500
(¥2,750)
Wake Me Up [통상초회반] 
2018-05-16
(맥시싱글)
5,800
(¥0)
Wake Me Up 
2018-05-16
(맥시싱글)
3,800
(¥1,300)
Wake Me Up (CD+DVD) [한정반, B形] 
2018-05-16
(맥시싱글)
5,800
(¥1,884)
Candy Pop 
2018-02-07
(맥시싱글)
4,500
(¥1,324)
Candy Pop (CD+DVD) [한정반, A形] 
2018-02-07
(맥시싱글)
5,800
(¥2,037)

1|2

Copyrightⓒongaku / www.ongaku.co.kr All Rights Reserved.
공정거래위원회 고시 제2000-1호에 따른 사업자등록번호 188-02-00420 개인정보취급방침
법인명(상호):온가쿠 612-8346 京都市伏見區松屋町847 ハイデンス豊幸105
개인정보보호관리책임자 : 강병주 (ongaku@ongaku.co.kr) / 대표자(성명) : 강병주